Репетиция юбилейного концерта (25.05.2017)

Репетиция юбилейного концерта (25.05.2017)